The Folklore Company Logo
Bästsäljande broderikit: Mumin
9 underbara broderikit
SHOPPA KOLLEKTIONEN
Broderiportalen

Behöver du en sybåge för att brodera?

En sybåge är inte ett måste för att brodera men många tycker det underlättar och gör broderiprocessen trevligare.

Sybågen används för att spänna upp en delsektion av tyget medan du broderar och ger dig också något att hålla i.

Vilken sybåge är bäst?

Det finns många olika storlekar på sybågar och det är en avvägning vilken storlek som passar bäst. En mindre sybåge kan vara skönare att hålla i medan en större inte behöver flyttas runt lika ofta och i vissa fall till och med kan användas som ram när broderiet är klart.

Köper du ett runt broderi brukar vi rekommendera att du köper med en sybåge i den storlek som också kan passa som ram.

Så använder du en sybåge

För att använda en sybåge börjar du med att lossa på skruven som sitter på sybågens yttre ring så de båda ringarna separeras. Bestäm var på tyget du vill börja brodera och lägg den inre ringen under tyget. Lägg den större, yttre ringen på ovansidan av tyget på samma position. Pressa ner de större ringen så den pressar ner sig själv över tyget och den mindre ringen. Skruva på skruven så den spänns åt. Du kan behöva ta ett fast grepp och justera ringarna så de inte glider ifrån varandra medan du spänner åt. Innan du spänt åt skruven helt kan du passa på att försiktigt sträcka tyget så det hålls extra spänt.

När du är färdig med att brodera sektionen inom sybågen är det bara att lossa ringarna och flytta dem till nästa sektion att brodera.