The Folklore Company Logo
NEW: Earn points for purchases and engagement!
Get started
arrow_backBack to group

"Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är" - Edith Södergran (Swe)- Cross stitch embroidery

Buy as an embroidery kit (embroidery hoop not included) or downloadable pattern (PDF)- or personalize the design in our Design editor.

Colors: 1
Difficulty: Medium

Product information

(Swedish only)
Edith Södergran var en poet som redan 24 år gammal publicerade sin första diktsamling "Dikter" (1916). Innan hon gick bort, allt för tidigt vid 31 års ålder hann hon ändå ge ut hela fyra diktsamlingar.

Orden "Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är" kommer från den inledande anmärkningen i diktsamlingen Septemberlyran (publicerad 1918) och hela anmärkningen lyder:

"Att min diktning är poesi kan ingen förneka, att det är vers vill jag inte påstå. Jag har försökt bringa vissa motsträviga dikter under en rytm och därvid kommit underfund med att jag besitter ordets och bildens makt endast under full frihet, d.v.s. på rytmens bekostnad. Mina dikter äro att taga som vårdslösa handteckningar. Vad innehållet vidkommer, låter jag min insikt bygga upp vad mitt intellekt i avvaktande hållning åser. Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är."

About your purchase

Delivery within 1-3 work days (digital products will be sent to your email immediately.

Read our Terms and conditions here.

If you have any questions check out our FAQ or contact us at support@folklorecompany.com

-